Kontakt

 

Jednostka Realizująca Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wojnicz”  w ramach POIiŚ 2007-2013

  

 

 

KIEROWNIK JRP - Bernadetta Szydłowska tel.: 146319859

Pełnomocnik ds. realizacji projektu MAO - Agnieszka Sękowska-Lenart  tel.: 146319820

inspektor ds. technicznych - Marek Trela tel.: 146319848

POMOC ADMINISTRACYJNA DS. MONITORINGU I SPRAWOZDAWCZOŚcI - Bartosz Dziepak tel.: 146319859

inspektor ds. technicznych - Jan Sygnarowicz tel.: 146319827

INSPEKTOR DS. FINANSOWO-KSIÉGOWYCH – Wiesława Tokarz tel.: 146319819

INSPEKTOR DS. FINANSOWO-KSIÉGOWYCH - Józefa Piasecka tel.: 146319819

PODINSPEKTOR DS. PROMOCJI - Dariusz Knapik tel.: 146319838