Aktualności

 

 

Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych

Wybór inspektora nadzoru

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym, prowadzonym w formie przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego na: „Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wojnicz” informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Nadzór Budowlany Projektowanie Marek Żmuda ul. B.A. Konstanty 16/12, 33-300 Nowy Sącz.   

Podpisano umowę o dofinansowanie

Burmistrz Wojnicza Jacek Kurek, reprezentując Gminę Wojnicz, podpisał w dniu 2 września 2013 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu P. Małgorzatę Mrugała, umowę, w ramach której gmina otrzyma dofinansowanie realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wojnicz”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie I.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

 

Zamontowano tablice informacyjne

Gmina Wojnicz podpisując umowę o dofinansowaniu projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Wojnicz” zobowiązała się do informowania opinii publicznej o przyznanej pomocy z Unii Europejskiej.

Wypełniając warunki w/w umowy przy ul. Loretańskiej i przy ul. Wąwóz Szwedzki w Wojniczu zamontowane zostały dwie tablice informacyjne. Tablice zawierają m. in. następujące elementy: tytuł i wartość projektu, przyznaną kwotę dofinansowania, emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Funduszu Spójności, logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonawcą tablicy była Firma Handlowo Usługowo Prodykcyjno Projektowa ARKA z Rudki k. Wierzchosławic.

 

Podpisano umowę na budowę sieci kanalizacyjnej


W postepowaniu przetargowym na budowę sieci kanalizacyjnej w Wojniczu w ul. Loretańskiej, ul. Wąwóz Szwedzki, ul. Braci Mirochnów, do którego przystąpiło 9 oferentów, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, tj. konsorcjum firm: „Eltor-Wod” Sp. z o.o. z Krakowa, pełniąca funkcję Lidera oraz firma Miłosz Halibożek Eltor-Wod Bis z Krakowa, będąca Partnerem Konsorcjum.
W poniedziałek 14 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Wojniczu została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Ze strony Gminy Wojnicz umowę podpisali Burmistrz Wojnicza Pan Jacek Kurek i Skarbnik Gminy Pani Joanna Zając, a w imieniu wykonawcy Prezes „Eltor-Wod” Sp. z o.o Pan Andrzej Halibożek. Wartość zamówienia wynosi 843 174,25 zł. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na koniec października 2014 r.

 

Utrudnienia ruchu drogowego w Wojniczu

W związku z budową kanalizacji sanitarnej w Wojniczu w ul. Loretańskiej, Zacisze, Wąwóz Szwedzki, Braci Mirochnów – uprzejmie informujemy, iż w okresie do 30 września br. wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu drogowym.  Planowane utrudnienia polegać będą m.in. na zamknięciu w/w ulic w czasie trwania prac budowlanych. Za utrudnienia przepraszamy.  

 

Utrudnienia ruchu drogowego na ul. Wąwóz Szwedzki w Wojniczu

W związku z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Wąwóz Szwedzki – uprzejmie informujemy, iż w okresie od 03.07.2014 r. do 25.07.2014 r. w godzinach 7.30 – 17.00  wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym polegające na zamknięciu ulicy dla pojazdów samochodowych.  Za utrudnienia przepraszamy. 

 

Spotkanie informacyjne w sprawie kanalizacji

Burmistrz Wojnicza zaprasza dnia 18 sierpnia 2014 r. (poniedziałek) na godz. 1800 do Domu Grodzkiego w Wojniczu na spotkanie informacyjne dla mieszkańców Wojnicza z ul. Loretańskiej (tj. od ul. Zamoście do ul. Krakowskiej), części południowej ul. Krakowskiej (tj. od ul. Zamoście do ul. Loretańskiej), ul. Zacisze, ul. Wąwóz Szwedzki, ul. Braci Mirochnów.